Οδηγίες

Τεκμηρίωση

Χαρακτηριστικά

Αρχείο

Επικαιρότητα

Βιβλιοθήκη

Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις μου

Έξοδος


Εγγραφή Φαρμακοποιού
αναγνωριστικό
αναγνωριστικό : Επιλέξτε και εισάγετε ένα αναγνωριστικό για εσας, το οποίο δεν θα πρέπει να σας ταυτοποιεί.
Δεν θα πρέπει να είναι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, email, Επώνυμο, κ.τ.λ.
 
κωδικός
επαλήθευση κωδικού
κωδικός : Eπιλέξτε και καταχωρείστε τον κωδικό σας, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με πεζά, κεφαλαία, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες (#,$,%,@, κτλ). Ο κωδικός αυτός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλλού.
επαλήθευση κωδικού : ξαναπληκτρολογείτε τον κωδικό που έχετε επιλέξει

ΠΡΟΣΟΧΗ : Καταγράψτε σε ασφαλές σημείο τα Στοιχεία Εισόδου, καθότι δεν προβλέπεται διαδικασία ανάκτησης.Μην αποκαλύπτετε τα στοιχεία Εισόδου.
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τα Στοιχεία Εισόδου, θα πρέπει να εγγραφείτε εκ' νέου και να δημιουργήσετε νέα τεκμηρίωση.
 
συνθηματικό
συνθηματικό : Καταχωρείστε το συνθηματικό όπως σας έχει διαβιβαστεί από τον Φαρμακευτικό σας Σύλλογο.
Το συνθηματικό για λόγους ασφαλείας ενδέχεται να αλλάξει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το ισχύον συνθηματικό.

 
Όροι Χρήσης

Η παρούσα διαδικτυακή υπηρεσία αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για τη συμμόρφωσή σας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Η χρήση της είναι προαιρετική και δεν διασφαλίζει τη συμμόρφωσή σας με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Οι οδηγίες και η τεκμηρίωση, που σας παρέχεται, θα εξειδικευτούν κατόπιν διευκρινήσεων που αναμένονται από τρίτους Φορείς.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι καλύπτονται όλες οι κατηγορίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς σας. Οφείλετε επίσης να εφαρμόζετε σε συνεχή βάση τις οδηγίες και την τεκμηρίωση που σας παρέχονται και τα οποία υπόκεινται σε επικαιροποίηση.

Τα δεδομένα που καταχωρείτε στην διαδικτυακή υπηρεσία δεν ταυτοποιούν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Διαβάστε επίσης προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστότοπου.

Μετά την εγγραφή θα οδηγηθείτε στην οθόνη εισόδου όπου θα χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό που δηλώσατε. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Ερωτήσεις" για να υποβάλλετε οποιαδήποτε απορία σας.
 
αποδοχή όρων χρήσης


Δεν έχει γίνει είσοδος. όροι χρήσης powered by Certway(R)